Stalowe sploty sprężające

Stalowe sploty/liny sprężające SIW z drutów gładkich (typów Y1860S7-9,3; Y1860S7-12,5; Y1860S7-15,2 i Y1860S7-15,7) są dedykowane do sprężania elementów konstrukcyjnych w różnorodnych projektach budowlanych, obejmujących zarówno budownictwo mieszkaniowe, jak i infrastrukturę drogowo-mostową.

Sploty/liny sprężające SIW są skonstruowane z siedmiu drutów, z których jeden pełni funkcję drutu wewnętrznego, otoczony szczelnie przez sześć drutów zewnętrznych, ułożonych w jednej warstwie wokół drutu wewnętrznego. Wszystkie druty owinięte są w tym samym kierunku i o takim samym skoku oplotu, co zapewnia jednolitą strukturę linii.

Proces produkcji drutów obejmuje przeciąganie na zimno walcówki początkowo walcowanej na gorąco. Następnie, po skręceniu drutów, powstaje splot/lina, który poddawany jest obróbce cieplnej w celu osiągnięcia minimalnej relaksacji materiału.

Dodatkowo, sploty/liny SIW mogą być wyposażone w indywidualne zabezpieczenia antykorozyjne, które polegają na zastosowaniu wytłoczonej osłony polietylenowej oraz smaru przeciwkorozyjnego. Opcjonalnie, można zastosować samą osłonę polietylenową lub osłonę wraz ze smarem.